Gospodarka odpadami

Ze względu na rosnącą liczbę ludzi powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem zarówno w skali krajowej, jak i światowej.

Wpływa na to zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych, ich zużycie oraz coraz szybszy rozwój technologii, który powoduje, że używane przez nas przedmioty „żyją” krócej, na ich miejsce pojawia się nowy model..

Jak podaje serwis ekoportal.gov.pl statystyczny Polak produkuje obecnie około 350 kg odpadów w skali roku. Taka ilość jest zbliżona do norm europejskich. Według danych GUS w 2008 r. wytworzono w Polsce 114,9 mln ton odpadów, które są inne niż komunalne, z czego ok. 74,9 % zostało podane odzyskowi, a ok. 21,7 % zostało unieszkodliwione.

Aby gospodarka odpadami przebiegała optymalnie i sprawnie należy trzymać się m.in. następujących zasad:

- Ograniczać, lub w miarę możliwości całkowicie zapobiegać powstawaniu odpadów,
- Zapewniać odzysk odpadów, zgodny ze środowiskiem naturalnym. Chodzi tutaj o poddawanie odpadów recyklingowi lub wykorzystanie ich w inny sposób.
- Unieszkodliwienie odpadów, również zgodne z ochroną środowiska.

Inną grupę stanowią odpady z rolnictwa i hodowli zwierząt. Są one w znacznej części wykorzystywane ponownie i stanowią np doskonały nawóz pod uprawę. Częściowo jednak również należy poddać je unieszkodliwieniu.

Ważnym wyzwaniem, któremu musi stawić czoła zarówno Polska, jak i pozostałe kraje świata jest stworzenie maksymalnie przyjaznych środowisku i profesjonalnych form ponownego zużycia danych odpadów czy ich całkowitej utylizacji. Gospodarka odpadów na wysokim poziomie to jedna z kluczowych kwestii, która pozwoli nam w pełni cieszyć się środowiskiem naturalnym i zapobiec jego całkowitemu zniszczeniu.

Odpady Wrocław” to serwis, który propaguje zachowania proekologiczne i pokazuje jak skutecznie radzić sobie ze wzrastającą liczbą odpadów i nieczystości, zarówno w mieście Wrocław jak i w innych w myśl zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.